Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Keadilan by Mind Map: Keadilan

1. Definisi

1.1. Tindakan dan keputusan yang adil dan saksama serta tidak berat sebelah

2. Cara Pengamalan

2.1. Tidak memaksa seseorang menerima kehendak

2.2. Mendengar pandangan orang lain dalam perbincangan

2.3. Tidak memilih rakan berdasarkan status atau agamanya

3. Kebaikan

3.1. Kepentingan orang lain tidak dijejaskan

3.2. Keamanan dan kesejahteraan masyarakat dapat dijamin

3.3. Dapat menjadi seorang yang tidak berpilih kasih

4. Kata Kunci

4.1. Tindakan/Keputusan yang adil dan saksama

4.2. Tindakan/Keputusan yang tidak berat sebelah

5. Contoh

5.1. Guru memberi markah kepada murid berdasarkan pencapaian murid dan bukan kerana kekayaan atau ukuran kecantikan murid tersebut

5.2. Majikan memberi gaji kepada pekerja berdasarkan pengalaman dan kemahirannya

5.3. Hakim menjatuhkan hukuman kepada pesalah berdasarkan undang-undang Perlembagaan Negara