Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Verzorging by Mind Map: Verzorging

1. Baby's

1.1. Communicatie

1.1.1. De vier R's

1.1.1.1. Relatie

1.1.1.2. Rust

1.1.1.3. Regelmaat

1.1.1.4. Ruimte

2. Peuters

2.1. Afspraken en regels

2.2. Koppigheid

2.3. Zelf doen

2.4. Niet meteen begrijpen

2.4.1. Aandachtspunten

2.4.1.1. Geduldig zijn

2.4.1.2. Niet meer verbieden dan nodig is

2.4.1.3. Op gevaar letten

2.4.1.4. Taken geven zodat ze mee kunnen helpen

2.4.1.5. Zorgen voor duidelijke afspraken en regels

3. Pubers

3.1. Puberteit

3.2. Op weg naar volwassenheid

3.3. Experimenteren

3.4. Afspraken en regels

3.4.1. Aandachtspunten bij pubers

3.4.1.1. Wees duidelijk en consequent

3.4.1.2. Besteed nadrukkelijk aandacht aan positiefgedrag

3.4.1.3. Geef pubers vertrouwen

3.4.1.4. Neem pubers serieus

3.4.1.5. Behandel pubers met respect

3.4.1.6. Treed op tegen ongewenst gedrag, maar niet tegen de persoon.

4. Kleuters

4.1. Aandacht punten voor kleuters

4.1.1. Kleuters leren nog veel door nadoen. Geef het goede voorbeeld en doe voor wat je bedoelt.

4.1.2. Kinderen op deze leeftijd kunnen nog niet veel uitleg aan. Houd het kort en wees duidelijk in wat je van ze wilt.

5. Schoolkinderen

5.1. Afspraken en regels

5.1.1. Formele en informele afspraken

5.1.1.1. *Formele afspraken liggen vast op papier.

5.1.1.2. *Informele afspraken zijn vanzelfsprekendheden die in de praktijk ontstaan

5.1.1.2.1. De manier van omgaan met elkaar;

5.1.1.2.2. Het gebruik van de ruimten;

5.1.1.2.3. De manier ban omgaan met materiaal;

5.1.1.2.4. buitenspelen;

5.1.1.2.5. eten en drinken;

5.2. Aandachtspunten bij schoolkinderen

5.2.1. Geef elke kind persoonlijke aandacht, bijvoorbeeld bij het binnenkomen

5.2.2. Volg een kind de eerste periode in de groep extra goed. Maakt het contact met de andere kinderen? Heeft het kind het naar zijn zin?

5.2.3. Laat merken dat je het kind serieus neemt.

5.2.4. Houd rekening met de leeftijd van het kind

5.2.5. Laat de groep merken dat je er bent als dat nodig is.

5.2.6. Geef kinderen verantwoordelijkheden