Skolbibliotekets uppdrag

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Skolbibliotekets uppdrag by Mind Map: Skolbibliotekets uppdrag

1. Litteratur

2. Kultur

3. Internet

4. Information

5. Källkritik

6. Databaser

7. Sökmotorer

8. Lärande

9. Fritid

10. Mötesplats

11. Demokrati

12. Pedagogik

13. Skola

14. Digitala verktyg

15. Literacy

16. Tryckt media

17. Social kompetens

18. Digitalkompetens

19. Läs-och skrivförståelse

20. Minska den digitala klyftan

21. Lagar och Styrdokument

22. Folkbibliotek