Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

A logisztikai hatékonyság tényezői by Mind Map: A logisztikai
hatékonyság
tényezői
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

A logisztikai hatékonyság tényezői

Beszállítók, információáramlás, szállítás és raktár Beszállítók megválasztása Értékelési kritériumok: -termék ára, minősége, -szállítások megbízhatósága, -szállítási idő, -szállítási távolság, -vevő fontossága, -alkalmazkodóképesség az igények változásához, -különleges igények teljesíthetősége.

Szállítás -szállítójármű, mint tároló -egységes szállítási segédeszközök -egységrakomány-képző eszközök

Információáramlás kialakítása Átfutási idők csökkentése. Csökkenteni kell az utánpótlási, újrabeszerzési időket. Intenzív információcsere. Többszintű tervezési rendszer – keretmegállapodás – keretmegrendelés – szállítási lehívás, Raktározás raktár ütemtároló raktár gyártás ütemtároló gyártás

Veszteségtípusok • túldolgozás: ha egy folyamat több lépésből áll, mint amire valóban szűkség lenne • újradolgozás: a logisztikában ez egyenlő a selejttel, a hibázással a logisztikai folyamatokban • felesleges mozdulatok: ellenőrzési tevékenység, anyagmozgatás • sérülések: anyag és munkaerő egyaránt • elpazarolt értelem: nem megfelelő munka

4.) Fuvarozás lehet Közvetlen (nem kell átrakodni pl. közúti, vasúti) Vegyes fuvarozás: A fuvareszközzel úgy továbbítják az árut, hogy csak egy fuvaroztatót alkalmaznak, aki közvetlenül viseli a felelősséget. Kombinált fuvarozás:A fuvareszközökkel úgy továbbítják az árut, hogy csak egy fuvaroztatót alkalmaznak, aki közvetlenül viseli a felelősséget.

A fuvarozó felelőssége a) Eredményfelelősség Csak akkor jár neki a fizetség, ha valójában megérkez8ik az áru olyan mennyiségben és minőségben a telephelyig, ahogyan azt az eladótól átvette. Felelőssé tehető árukárért (teljesen vagy részlegesen megsemmisült áru)   b) Fuvarozási határidő betartása Vis major esetében a fuvarozó mentesülhet a kártérítés összegének kifizetése alól. Mentesülhet, ha a feladó hanyagul adta át az árut. (pl. csomagolás). Ha nem kapott meg minden információt egy adott áruról a fuvarozó, akkor is mentesülhet (pl. veszélyes áru).   c) Tárgyi felelősség A keletkezett kárt kell megtérítenie, azt az értékcsökkenést, amely pl. az áru megrongálódása által következett be.   d) Fokozott felelősség Az átvétel és a kiszolgáltatás közötti károkét akkor is felel, ha nem a fuvartársaság követett el hibát. A vétlen károkért is felel a fuvarozó. Ha nem időben szállítja ki az árut, akkor kötbért kell fizetnie a fuvaroztatónak (maximális kötbér a fuvardíj).

3.) Küldemény Az a dolog, amit egy feladótól egy címzett részére, egy fuvarokmánnyal egyszerre továbbít a fuvarszerződés alapján a fuvarozó. A küldemény neve szerint ode

2.) Fuvarozó Az a vállalkozó, aki más áruját továbbítja a fuvarozási szerződés alapján, fuvardíj ellenében, a feladótól a címzettig, az árut a rendeltetési helyen kiszolgáltatja a címzettnek. A vevővel szembeni kárköltséggel a szállítónak kell elszámolnia, de a szállító követelheti a kár kifizetését a fuvarozótól. A fuvarozási szerződés szereplői Eladó Vevő (Fuvarozó/Fuvaroztató)

1.) Szállítás Ebben a szállító arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződés tárgyát meghatározott,későbbi időpontban a megrendelő rendelkezésére bocsátja. A megrendelő arra vállal felelősséget, hogy ezért ellenértéket fizet. Egy fizikai jószág eladásáról szól Kereskedelmi jog szempontjából ez egy halasztott adásvétel.

A karcsúsítás megvalósításának öt stratégiai alapelve: • az érték elve: meg kell határozni azokat a folyamatokat, amelyek vevőink számára értéket képviselnek • az értékáramlás elve: meg kell határozni a folyamatot, amely az érték létrehozásához, előállításához szükséges • áramlás elve: ki kell alakítani a konkrét, lehetőleg csak értéket teremtő tevékenységeket tartalmazó áramlási folyamatokat

Ökonómiai elemzések prioritása a logisztika területein 1. Logisztikai költségek és elemzésük a/ milyen elemekből tevődik össze b/ mikor csökkenjen/nőjön a logisztikai költség c/ összköltség és logisztikai költség viszonya 2. Az outsourcing és eredményessége a/ a kiszervezés okai b/ a költségcsökkenés mértéke, hatása c/ az esetleges visszafordítás oka d/ az insourcing költségei 3. A logisztikai befektetések és megtérülésük a/ a főbb logisztikai befektetések területei - raktár - áruelosztás - informatika - infrastuktura - ipari park - inkubátorház - virtuális LSZK b/ másodlagos befektetések - e-kereskedelem többletbefektetései - tevékenység-kihelyezés előkészítése

A logisztikai bázisok követelményrendszere

Általános követelmények - telek méret minimum: 150 m x 80 m. - elegendő közmű csatlakozási lehetőség - elegendő parkolásra alkalmas terület. -1000 m2-ként rakodóállás vagy rámpa belső útkapcsolattal. - épület belmagasság minimum: 12 m. - padlóteherbírás: min.5 t/m2,sima,csúszás mentes padlóburkolat. - kevés tartóoszlop legyen, de az épület megosztható legyen több bérlő számára. - biztonsági berendezések igény szerinti kialakíthatósága., Technológiai követelmények - vagyonvédelmi és biztonsági rendszerek - tűzjelző rendszer - behatolás jelző rendszer - beléptető rendszer - CCTV kamera és képrögzítő rendszer - tűzoltó és tűzgátló rendszer, Speciális igények: - veszélyes anyagok tárolása - hűtött áruk tárolása - agrárlogisztikai létesítmények

Biztonsági rendszerek Speciális kerítés Porta szolgálat Külső kamera rendszer Járőr rendszer Épület külső kiképzése (nincs nyitható ablak, törés biztos üvegek) Beléptető rendszer Riasztó rendszer Belső kamera rendszer Füstérzékelők Automata spinkler, Biztonság VIDEÓFELÜGYELET Külső kamerákat a portaszolgálat felügyeli Belső kamerák a logisztikai menedzsereknél Beléptetőkártyák munkatársaknak és vendégeknek RIASZTÁS kapuk nyitása és belső mozgás esetén (PIR) füst- vagy tűzjelzés esetén (vészhangosítón keresztül is) ha a hőmérséklet nem megengett tartományba kerül RIADÓTERV automatikus értesítés az eseményről az emberi tényezö kikapcsolása, Speciális kerítés Feladata: a megelőzés, bejutás késleltetés, megnehezítés. A mechanikai védelem a speciális kerítéssel kezdődik, amely a területet teljesen körbezárja és kívülről befelé a héjvédelem első elemeként jelenik meg. A kerítés 3m magas fém, beton szerkezetű nehezen mászható és bontható építmény., Porta szolgálat Feladata: Megelőzés és beavatkozás. Szerződött erre szakosodott vagyonvédelmi cég látja el a feladatot, mint pl.: az épület üzemidőn kívüli zárása és ellenőrzése, rendkívüli események során az erre illetékes szervek (tűzoltóság, rendőrség, mentők stb.) és személyek elsődleges értesítése, stb., Külső (MAGAL) kamera rendszer Feladata: a raktár területén történő mozgások folyamatos figyelemmel kisérése, a megtörtént esemény (riasztás) jelzése, az intézkedni képes személyzet részére. A területet körbe fogó kerítés és az épület között kialakításra kerülő szabad sáv egy biztonsági terület, a bejutás és mozgási észlelés fontos területe, melyet speciális izraeli technológia (MAGAL) felügyel., Beléptető rendszer (SIEMENS) Feladata: az épület védett területeinek lezárása az illetéktelen személyekkel szemben. Az olvasók proximity technológiával ellátott azonosítási rendszert valósítanak meg. A csatlakozások mind szünetmentes rendszerre kapcsolódnak és eszközeik saját tápegységgel is rendelkeznek., Riasztórendszer Feladata: az épület falszerkezet által határolt tereinek, üzemi tartózkodási időn túli illetéktelen behatolás jelzése. A jelzéseket különböző típusú mozgásérzékelők és nyitásérzékelők segítségével küldi. Jelenleg nyolc külön területre (partícióra) tudjuk osztani a TLK-t. A riasztó-rendszerbe fut be a füstjelző és spinkler rendszer jelzése is. Automatikusan küld jelzést a kivonuló szolgálat ill. az arra illetékes személyek számára., TAPA (Technology Asset Protect Association- Technológiai Eszközök Védőszövetsége) FSR ( Freight Security Requirements- Rakománybiztonsági Előírások) Cél: a nemzetközi szállítási láncok veszteségeinek csökkentése Minimális elfogadható biztonsági normák, melyeket minden alkalommal be kell tartani, ha egy termék a beszállítói láncolaton végighaladva fizikai mozgatásnak van kitéve, ill. a normák folyamatos fenntartásával kapcsolatos teendők meghatározása.

- az EU-n belüli versenyképesség növelése -a logisztikai költségek optimalizálása - a vállalati összköltség csökkentése - az ellátási lánc /SC / átfutási idejének csökkentése -a vevői elégedettség növelése -marketing kooperáció, szinergia - környezetvédelem támogatása -a logisztika részére szükséges infrastruktúra kialakításában való részvétel -az állam aktívabb bevonása a logisztikai fejlesztésekbe

A logisztikai szolgáltatások céljai

Lehetséges megoldások:

Lehetséges megoldások: a vevőhöz történő közvetlen szállítás/az áruelosztás műveleteinek    csökkenése/ a cross-docking rendszer bevezetése, általánossá tétele az „Open book” rendszer kialakítása /a termelő/kereskedő és a logisztikai szolgáltató fúziója a/ a működéshez milyen új SC-re van szükség b/ milyen előnnyel jár a partnerek win-win együttműködése a LSZK-k és az Ipari Parkok szervezeti kooperációja vállalat-kooperációs „Logisztikai háromszög” kialakítása termelőüzem- disztribúció szervező- raktár

Sajátos logisztikai szolgáltatások 1. Közreműködés az elektronikus üzletvitelben és elektronikus kereskedelemben a/ milyen járulékos logisztikai befektetésre van szűkség b/ meg kell határozni a rendszer termékspecifikus optimumát 2. Új szolgáltató ágazatok jönnek létre /expressz csomagküldő szolgáltatás/

MAI PROBLÉMA - ÚJ MEGOLDÁS VÁLLALATI KOCKÁZATKEZELÉS logisztikai támogatással………..1. Függvény-kapcsolat: LP = f(LMH) + f(LSC) Lean Production(LP) – karcsúsított termelés Lean Supply Chain(LSC)---- ” ---- ellátási lánc Lean Material Handling(LMH)-várakozás- nélküli anyagmozgatás folyamat

Stratégiai alapelvek • húzó elv alkalmazása: biztosítja, hogy csak a valós vevői igények miatt kerüljenek az értékteremtő folyamatok kivitelezésre • folyamatos fejlesztés elve: az értékteremtő és az értékteremtés szempontjából felesleges folyamatok arányának javítása

Fuvarozás és szállítmányozás

Logisztikai teljesítménymérők

A mérés okai: - Fejlődési folyamat nélkülözhetetlen része; - Minőségi és ár elvárások a piacon; - Változások, változtatások nyomon követése; - Alvállalkozásba adott tevékenységek ellenőrzése.

Teljesítménymérők alkalmazása: A logisztikai célok kialakítása A szervezet logisztikai szerkezetének kialakítása Az irányítási eszközök kialakítása A teljesítménymérők kiválasztási követelményeinek meghatározása Normák és ellenőrzési határok rögzítése Teljesítménymérők meghatározása A mérési eszközök meghatározása, Tevékenységi területek - A csoport: Értékesítés és vevőszolgálat - B csoport: Beszerzés, beszállítás - C csoport: Termék - D csoport: Gyártás - E csoport: Raktározás - F csoport: Szállítás - G csoport: Készletellenőrzés - H csoport: Egyéb teljesítménymérők, Szabályozási körök kialakítása A szabályozandó folyamat pontos meghatározása, és lehatárolása A mérőeszköz kialakítása és biztosítása A teljesítmény normaértékének meghatározása az ellenőrzés pontos leírásával A mért értékeknek a megfelelő döntési pontokhoz (eszközök, személyek) való eljuttatása Megfelelő korrigáló intézkedések megtétele a folyamat szabályozása érdekében, Kapcsolat a minőségbiztosítási rendszerhez A logisztikai folyamatokat az anyagáramlás mentén – horizontálisan – kell kialakítani, de figyelembe kell venni az előbbi, a vertikális szerkezetre vonatkozó megállapításokat is. Meg kell határozni azokat a változókat, amelyekkel a folyamat irányítható. Fel kell állítani az ezeknek megfelelő teljesítménymérőket. A folyamat irányításáért felelős dolgozókat kötelezni kell ezek alkalmazására a folyamat irányításában, és ennek érdekében ki kell alakítani a felelősségi köröket is. Rendszereket és eljárásokat kell létrehozni a mérésre, és a beszámolásra. Normákat és számszerű tűrési határokat kell felállítani a számszerűsíthetőség érdekében., Általános teljesítménymérők Az adatpontossági méréseket azon adatokra kell elsősorban elvégezni, amelyek pontatlansága az üzletmenetre leginkább hatással van. Ilyenek elsősorban: - árucikk adatok, - anyagjegyzék adatok, - útvonal adatok, - vevői adatok, - beszállítói adatok, - készletadatok, - értékesítési megrendelés adatai, - munka megrendelés adatai, - beszerzési megrendelés adatai.