Project Kluisbergen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Project Kluisbergen by Mind Map: Project Kluisbergen

1. Green infrastructure

1.1. Landschapsconnectiviteit

1.1.1. Groene kernen verbinden met agroforestry

1.1.1.1. Policy: koolstofcertificaten

1.1.2. Groene kernen verbinden door landschaps(bedrijfs)plannen

1.2. Open zichten behouden

2. Low density housing

2.1. Huidige woongebieden

2.1.1. Herbestemmen leegstand

2.1.2. Densiteit verhogen

2.1.2.1. Co- housing

2.1.2.2. Hoger bouwen

2.1.2.3. Container/ stapelwoningen

2.2. Policy gebieden

2.2.1. Paalwoningen

2.2.2. Regelgeving productie groene energie

2.2.3. Groene gevels

2.2.4. Regenton/ put collectief

2.2.5. Groene stroom uit planten (plant-e)

2.2.6. Wonen in heuvel

2.2.7. Regelgevingen windmolen

3. Water

3.1. Aanleggen dam(men)