פני משה פני חמה ופני יהושע כפני לבנה

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
פני משה פני חמה ופני יהושע כפני לבנה by Mind Map: פני משה פני חמה ופני יהושע כפני לבנה

1. משה

1.1. מאיר בכוחות עצמו

1.2. מנהיג רוחני

1.3. מלווה את העם במדבר-

2. יהושע

2.1. אורו נובע מאור החמה

2.2. מבטל עצמו בפני משה

2.3. מתחיל להנהיג רק עם מותו של משה

2.4. מנהיג צבאי