פני משה פני חמה ופני יהושע כפני לבנה

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
פני משה פני חמה ופני יהושע כפני לבנה by Mind Map: פני משה פני חמה ופני יהושע כפני לבנה

1. משה

1.1. מאיר בכוחות עצמו

1.2. מנהיג רוחני

1.3. מלווה את העם במדבר-

2. יהושע

2.1. אורו נובע מאור החמה

2.2. מבטל עצמו בפני משה

2.3. מתחיל להנהיג רק עם מותו של משה

2.4. מנהיג צבאי