Жасқа сай физиологиясы мен мектеп гигиенасы

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Жасқа сай физиологиясы мен мектеп гигиенасы by Mind Map: Жасқа сай физиологиясы мен мектеп гигиенасы

1. міндеттері

1.1. Педагогтар мен тәрбиешілерге аса қажетті балалар мен жас өспірімдердің анатомиялық және физиологиялық ерекшеліктерін беру.

2. Ғылымның екі саласын қамтиды:

2.1. адам организмінің жеке мүшелердің және мүшелер жүйелерінің қызметтерінің жас ерекшеліктерінің заңдылықтарын, даму жолдарын қарастыратын жасқа байланысты физиология

2.2. адамның денсаулығын сақтауға қажетті жағдайларды қарастырып, анықтап, түрлі ұсыныстар жасайтын гигиена ғылымдары.

3. Бұл пәннің негіздері:

3.1. адам мен жануарлар анатомиясы және физиологиясы

3.2. жалпы гигена мен медициналық гигиена

3.3. биохимия

3.4. психология

3.5. педагогика

3.6. цитология

3.7. генетика т.б. биологиялық және табиғат тану ғылымдары