Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Xarxes by Mind Map: Xarxes

1. Tipus

1.1. segons l'àrea de cobertura

1.1.1. PAN

1.1.2. LAN

1.1.3. MAN

1.1.4. WAN

1.2. segons l'accés

1.2.1. Pública

1.2.2. Privada

1.2.3. VPN

1.3. segons funció

1.3.1. Red cliente-servidor

1.3.2. P2P

2. Conceptes

2.1. Comunicació

2.2. Protocol

2.3. Direcció IP

2.3.1. IPv4

2.3.2. IPv6

2.4. Màscara de xarxa

2.5. Grup de treball

2.6. Gateway

2.7. DNS

2.8. Direcció MAC

2.9. Port

2.10. DHCP

3. Dispositius d'accés a Internet

3.1. Cable

3.2. ADSL

3.3. PLC

3.4. WIMAX

3.5. Satèl·lit

3.6. Banda ampla mòbil

4. Dispositius de red

4.1. Targetes de xarxa

4.1.1. Ethernet

4.1.2. Targeta de fibra òptica

4.1.3. Adaptadors PLC

4.2. Dispositivos de interconexió

4.2.1. WAP

4.2.2. Router

4.2.3. Hub

4.2.4. Switch

5. Cables de xarxa

5.1. Cable de parell trenat

5.2. Fibra òptica

6. Tipus de connexió de xarxa

6.1. Cablejada

6.2. Inalámbrica

6.2.1. Bluetooth

6.2.2. Wifi

6.2.3. Telefonia mòbil

6.2.4. Infrarrojos

6.2.5. Altres( WI-FFIDirect, AIrDrop...

6.3. PLC