ІНФОРМАТИКА

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ІНФОРМАТИКА by Mind Map: ІНФОРМАТИКА

1. Теоретична інформатика

1.1. Структури даних

1.2. Алгоритми

1.3. Теорія складності обчислень

1.4. Машине навчання

1.5. Обчислювальна геометрія

1.6. Криптографія

1.7. Теорія автоматів

1.8. Теорія кодування

2. Обчислювальна техніка

3. Програмування

3.1. Системне

3.1.1. Операційні системи

3.1.2. Транслятори

3.2. Прикладне

3.2.1. Мови програмування

4. Інформаційні системи

4.1. Зародження даних

4.2. Накопичення і систематизація даних

4.3. Обробка даних

4.4. Відображення даних

5. Штучний інтелект

5.1. Психолінгвістика

5.2. Роботехніка

5.3. Когнитивна психологія

5.4. Експертні системи