Iskolakultúra 2016

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Iskolakultúra 2016 by Mind Map: Iskolakultúra 2016

1. Főbb témák 2016-ból

1.1. Integráció, inklúzió - törekvések, problémák, lehetőségek (fogyatékkal élők, menekültek, kisebbségek, stb.)

1.1.1. pl. egy adott osztályba, iskolába, vagy akár a társadalomba

1.2. Multikulturalizmus, globalizáció, migráció és oktatás

1.3. Média - tudatos médihasználat- és fogyasztás

1.4. Iskolai eredményesség, tanulói teljesítmény hátterének felderítése

1.4.1. pl. PISA, OKM eredmények alapján

1.5. IKT az iskolában, az osztályban - online közösségi lét beemelése a tanulásba

1.6. Különböző tantárgyak tanítási problémái - megoldási lehetőségek - interdiszciplináris törekvések

1.6.1. pl. irodalomban kortárs irodalom beemelése, történelemben más tantárgyak integrálása, stb.

1.6.2. SALIS-projekt - kutatás alapú tanítás-tanulás

1.7. Érzelmek fontossága a tanítás-tanulás során + kompetencia- és probléma alapú tanítás-tanulás lehetőségei

1.8. Sport, testmozgás + erkölcstan, hittan kérdéskörei

1.9. Mentálhigiéné - stressz, kiégés

1.10. Nyelv, idegennyelv, nyelvtanítás- és tanulás, nyelvi hátrány

1.11. Irodalmi, történelmi, földrajzi, stb. művek, események szemelvényei - bemutatások, értelmezések, elemzések (költők, írók, háborúk, stb.)

1.12. Pedagógus szerep: befogadás (SNI, HH, stb.), pedagógus-tanuló kapcsolatok, pedagógus-életpályamodell, stb.

1.13. Felsőoktatás: nők a felsőoktatásban, sport a felsőoktatásban, hátrányos helyzetűek felsőoktatása

1.14. Óvoda: óvodai fejlesztések, DIFER, ismeretterjesztés az óvodában, tárgyválasztás és használat sajátosságai az óvodában

2. Források

2.1. A folyóirat honlapja - Online jelenlét - 2007-től angol nyelvű tudományos publikációknak is megjelenési lehetőséget biztosít. http://www.iskolakultura.hu/

2.1.1. Iskolakultúra Portál - több cél:

2.1.1.1. 1. folyóiratnak szeretne korszerű Internet-felületet biztosítani.

2.1.1.2. 2. Egy új, Interneten megjelenő folyóiratot bocsájt útjára - Iskolakultúra Online.

2.1.1.3. 3. Információkkal szeretne szolgálni konferenciákról, könyvekről, napi eseményekről.

2.1.1.4. 4. A hazai neveléstudomány nagy tekintélyű művelői állandó rovatukban fejthetik ki álláspontjukat az oktatáspolitikát, a neveléstudományt, a szakmai közéletet érintő kérdésekben.

2.2. A folyóirat facebook oldala https://www.facebook.com/iskolakultura/

2.3. Cikkek a témában: - http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=291 http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/iskolakultura-folyoirat-interju-geczi-janos-foszerkesztovel

2.4. Iskolakultúra 2016 http://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=11

3. A folyóiratról...

3.1. Célközönség:

3.1.1. Elsősorban innovatív pedagógusok és kutatók számára jelent alapot a folyóirat.

3.1.2. Olyan pedagógusoknak készülnek a cikkek, akik tudásukat és tapasztalataikat felhasználva, maguk is tanulva végzik munkájukat.

3.1.3. Lehet akár társadalomkutató, pedagógus, irodalomtanár vagy művelődéstörténész is.

3.2. Története:

3.2.1. 1991-ben alapította az Országos Közoktatási Intézet

3.2.2. Évente 12 alkalommal jelenik meg

3.2.3. Alapító főszerkesztője Géczi János

3.3. Rovatok - műfaji elkülönítés:

3.3.1. 1. tudományos esszék; tanulmányok

3.3.2. (2. konferenciák)

3.3.3. 3. szemle

3.3.4. 4. kritikák

3.4. Egyéb tudnivalók:

3.4.1. Önálló kiadvány - Iskolakultúra-könyvek

3.4.2. A társtudományok, határtudományok jeles tudósainak, művészeinek írásait is közzéteszik.

3.4.3. Évente legalább egyszer, esetleg kétszer különszámot jelentetnek meg. Ilyenkor a lap egésze vagy egy része meghatározott tartalom köré csoportosul.

3.5. Jellemzői:

3.5.1. Tematikai sokszínűség

3.5.2. Korszerű tartalom

3.5.3. Korrekt szerkesztés és megjelentetés

3.5.4. Az iskolai kultúra teljessége felé való nyitottság

3.6. Miért olyan népszerű?

3.6.1. Tudományos vagy irodalmi szempontból minőségi írások

3.6.2. A neveléstudomány legfrissebb kutatási eredményeitől az oktatásügyet érintő aktuális kérdéseken át az iskolai művészeti nevelésben segítséget nyújtó szépirodalmi alkotásokig terjed.