Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Informace by Mind Map: Informace

1. Informace inženýrská

1.1. definovaná C. E. Shannonem jako "snížení neurčitosti systému" a matematicky vyjádřená jako logaritmus pravděpodobnosti nějakého jevu (přenosu zprávy) při rovnoměrném rozložení hustoty pravděpodobnosti. Pro pravděpodobnost 1/2 při dvojkovém logaritmu dostaneme jednotku zvanou bit. Bit je pouze jednotka informace, jako je metr nebo coul jednotkou vzdálenosti.

2. Vlastnosti informace

2.1. pravdivá

2.2. srozumitelná

2.3. včasná

2.4. relevantní

2.5. etická

3. Informace sémantická

3.1. se zabývá pouze sémantickým významem slov.

4. Informace pragmatická

4.1. zohledňuje pouze přírůstek znalostí. Již známé není informací v tomto slova smyslu. Škola je zdrojem takovýchto informací.

5. Informace idealizovaná

5.1. je dána individuálním hodnocením příjemce a je závislá na jeho předchozím vzdělání a zkušenostech, ale i na jeho okamžitém emocionálním stavu. Např. co se mi ráno líbilo, už nemusí platit odpoledne