Økonomiske begreber

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Økonomiske begreber by Mind Map: Økonomiske begreber

1. Udbud og efterspørgsel

1.1. Udbud: Er hvor meget virksomhederne producere.

1.1.1. Udbud styres af borgerne, fordi det kommer an på hvor stor efterspørgslen er.

1.2. Efterspørgsel: Er når mange forbrugere gerne vil have et produkt.

1.2.1. Efterspørgsel styres af borgerne, hvis der er mange der vil have varen er efterspørgslen stor.

2. Prisfastsættelse

2.1. Prisfastsættelse: Er en pris både firmaet og forbrugeren er villige til at gå med til.

2.1.1. Firmaet skal kunne tjene nok på deres produkt til at dække deres omkostningerne. og forbrugerne skal have råd til at betal for varen.

3. Penge

3.1. Penge er et byttemiddel

4. Inflation/deflation

4.1. Inflation: Er når der bliver trykket så mange penge at de mister værdi.

4.2. Deflation: Er når pengene bliver mere værd.

5. Hyperinflation

5.1. Er en inflation der er kommet ud af kontrol

5.2. Det er hvis inflationen er over 50%

6. Overbud

6.1. Er hvis en pris er Højer end folk ville betale for en vare

7. Overefterspørgelse

7.1. Er nå der er flere der efterspørge en vare en man kan nå at producer

8. Konkurrenceevne

8.1. Konkurrenceevne: Er når et land konkurrere med andre lande om kunderne.

9. Økonomiskvækst

9.1. Økonomiskvækst: Er når virksomhederne producere mange vare og sælger det til andre lande. Det skaber økonomiskvækst

10. Betalingsbalance

10.1. Betalingsbalance: Er opgørelse af forskellige transaktioner mellem to lande det forgående år.

11. Velstand

11.1. Velstand er når arbejdsløshedstallet er lavt.

12. Velfærds

13. Finanskrise

13.1. Finanskrise: Er når priserne bliver for høje til at forbrugere vil købe og virksomhederne bliver nødt til at spare.

14. Finanser

14.1. Offentlige finanser: Er de samlede indtægter og udgifter for den offentlige sektor.

15. Produktivitet

15.1. Produktivitet: er hvor effektivt man arbejder.

16. BNP

16.1. BNP: Bruttonationalproduktet er produktivitet værdien af Danmark. BNP pr. Person skal den helst være høj.