مشکلات سلامت ناشی از سبک زندگی جدید

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
مشکلات سلامت ناشی از سبک زندگی جدید by Mind Map: مشکلات سلامت  ناشی از سبک  زندگی جدید

1. کم‌تحرکی

1.1. کاهش اهمیت ورزش در مدارس

2. گسترش استفاده از مواد آرایشی آسیب‌زا

3. مشکلات سلامت ناشی از تغذیه ناسالم

3.1. عادات غذایی خطرزای ایرانیان

3.1.1. مصرف بالای چربی

3.1.2. مصرف بالای فست فودها

3.1.3. مصرف بالای قند

3.1.4. مصرف بالای نمک

3.1.5. مصرف پایین شیر و لبنیات

3.1.6. مصرف بالای شکر

4. مصرف اعتیادگونه به اینترنت و ابزارهای همراه

4.1. گسترش بیماری‌های استخوانی و اسکلتی به دلیل استفاده افراطی از گوشی‌ها و وسایل همراه

4.2. وسواس به موبایل و نوموفوبیا