Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Intertekst by Mind Map: Intertekst
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Intertekst

Intertekst 1

1.Oppstart

2. Tekstane rundt oss

3. Lesing for opplevelse og læring

4.Skriv!

5. Munnleg kommunikasjon

6. Verkemiddel i tekst

7. Å analysere og tolke tekstar

8. Språk i kontakt

9. Kulturmøte i samtidstekstar

Intertekst 2

1. Retorikk og munnleg kommunikasjon

2. Skriftleg kommunikasjon

3. Digitale tekstar

4. Folkedikting, mytar og samtidstekstar - verdiar og forteljemåtar

5 Mellomalderen - perioden 500-1500

6. Frå renessanse til barokk - 1500- og 1600-talet

7. Opplysingstid og klassisisme - 1700-talet

8. Medium og sakprosa 1700-1850

9. Romantikken og nasjonalromantikken 1800-1850

10. Førestillingar om det norske - frå 1700-talet til i dag

11. Norrønt og moderne norsk - likskapar og skilnader

12. Norsk språkhistorie på 1800-talet - språk er meir enn rettskriving

Intertekst 3