משה

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
משה by Mind Map: משה

1. היה המנהיג הראשון של ישראל,לו הייתה את זכות הראשונים להנהיג את בני ישראל

2. השריש בבני ישראל את האמונה ב- ה'.

3. לימד את יהושע את כל הדברים שידע

4. מינה את יהושע להילחם בעמלק

5. הנהיג את בנ"י ברוב המלחמות בדרכם אל הארץ המובטחת ,ו הנהיג אותם בקרבות מבחינה צבאית.

6. הוביל את בני ישראל ארבעים שנים במדבר

7. היה מנהביג דגול,שהוציא את בני ישראל ממצרים