משה

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
משה by Mind Map: משה

1. חילק תפקידים

2. לא נכנס לישראל

2.1. New node

2.2. New node

2.3. New node

3. הנהיג את העם

3.1. New node

4. הוביל את בני במדבר

5. לימד את יהושוע

6. משה היה חמה

7. מנהיג רוחני