משה

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
משה by Mind Map: משה

1. לא נכנס לישראל

1.1. New node

1.2. New node

1.3. New node

2. הוביל את בני במדבר

3. משה היה חמה

4. חילק תפקידים

5. הנהיג את העם

5.1. New node

6. לימד את יהושוע

7. מנהיג רוחני