Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vody pevnin by Mind Map: Vody pevnin

1. Povrchové vody

1.1. Vodní toky

1.1.1. Dělení

1.1.1.1. Podle délky

1.1.1.2. Podle průtoku

1.1.1.3. Vodní stav

1.1.2. Podle odtoku

1.1.2.1. Nesoustředěný - Ron

1.1.2.2. Soustředěný

1.1.3. Části toku

1.1.3.1. Pramen

1.1.3.2. Potoky

1.1.3.3. Bystřiny

1.1.3.4. Řeky

1.1.3.4.1. Říční síť

1.1.4. Povodí

1.1.5. Rozvodí

1.1.6. Úmoří

1.2. Bažiny

1.3. Rašeliniště

1.4. Slatiniště

1.5. Umělé vodní nádrže

1.5.1. Rybníky

1.5.1.1. Průtočné rybníky

1.5.1.2. Pramenité rybníky

1.5.1.3. Nebeské rybníky

1.5.2. Přehradní nádrže

1.5.2.1. Nádrže ochranné

1.5.2.2. Nádrže zásobní

1.5.2.3. Nádrže vyrovnávací

1.5.2.4. Nádrže víceúčelové

1.6. Jezera

1.6.1. Dělení podle vzniku

1.6.1.1. Jezera vzniklá činností endogenních sil

1.6.1.1.1. Jezera vulkanická

1.6.1.1.2. Jezera tektonická

1.6.1.2. Jezera vzniklá činnosti exogenních sil

1.6.1.2.1. Jezera ledovcová

1.6.1.2.2. Jezera krasová

1.6.1.2.3. Jezera pobřežní

1.6.1.3. Jezera smíšeného původu

1.6.2. Dělení podle obsahu rozpuštěných solí

1.6.2.1. Sladká voda <0,03 ‰

1.6.2.2. Středně slaná voda 0,03 ‰ - 24,7 ‰

1.6.2.3. Slaná >24,7 ‰

2. Podpovrchové vody

2.1. Půdní voda

2.1.1. Půdní póry

2.2. Podzemní voda

2.2.1. Hladina podzemní vody

2.3. Krasová podzemní voda

2.3.1. Mineralizace

2.3.2. Pramen

2.3.2.1. Vydatnost pramene

2.3.2.2. Prameny studené

2.3.2.3. Prameny teplé

2.3.2.4. Prameny termální

2.3.2.5. Vřídla

2.3.3. Voda pod hydrosférickým tlakem

2.3.3.1. Artéská studna

3. Voda ve sněhu a ledu

3.1. Sníh

3.1.1. Sněhová pokrývka

3.1.2. Tání sněhu

3.1.3. Firn

3.1.4. Sněhová čára

3.2. Led

3.2.1. Ledovce

3.2.1.1. Antarktický pevninský ledovec