Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Keskaegne ühiskonnakorraldus by Mind Map: Keskaegne
ühiskonnakorraldus
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Keskaegne ühiskonnakorraldus

majandus

naturaalmajandus

kõik valmistati ise

tarvitatakse kohapeal

kauplemissidemed minimaalsed

palka polnud võimalik rahas maksta

kuningad annavad maa-alasid sõjameestele, feodalism

feodalism

feood e. läänimees

maasaaja

feood e. lään

maatükk, mille kuningas annab

läänistamine

maatüki äraandmine

senjöör

maatüki äraandja

vasall

maatüki saaja

feodaalsuhted

tekivad Frangi riigi ja Karl Suure ajal

linnused

keskvalitsus on nõrk

riigivõimu teostavad monarhiga vasallisidemetes olevad kohalikud võimukandjad

seisused

aadlid

kaitsmine ja valitsemine

kõrgaadel

madalaadel

vaimulikkond

jumala teenimine

talupojad

kõikide toitmine

linnakodanikud

valitsemine

kuningas

suurvasallidest nõukogu, andis soovitusi ja nõu, kohutumõistmised, finantsasjad

valimisaparaat

sekretärid, vaimulikud

mõjukad ülikud, ei olnud vastava haridusega spetsialistid

juristid, ei pruukinud olla aadlikud

esinduskogud, häälte mõjukus seisuslik, esindusõigus, tulenes ametikohast või tiitlist, saadud valimisega mõnda organisatsiooni