DIALOG ANTARA TAMADUN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DIALOG ANTARA TAMADUN by Mind Map: DIALOG ANTARA TAMADUN

1. DEFINISI

1.1. Sesuatu bicara atau komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih sama ada secara formal ataupun tidak formal.

2. HALANGAN

2.1. Rasa rendah diri

2.1.1. Perasan rendah diri dan tidak bersedia untuk berdialog membuatkan ramai orang tidak bersedia untuk berdialog

2.2. Kekurangan penyertaan dalam komunikasi

2.3. Innuendo sosial

2.3.1. Perasaan tidak senang apabila di kalangan penganut yang sama akan ada pihak yang mempersoalkan ketulenan iman seseorang.

3. GARIS PANDUAN

3.1. menghormati pandangan dan perspektif orang lain

3.2. Menghormati pandangan yang diberikan oleh orang lain

3.3. Berbudi bahasa ketika berdialog dan menggunakan perkataan yang sesuai

4. Interkomunikasi dan persefahaman antara tamadun iaitu memahami budaya masing-masing tanpa prejudis terhadap kaum lain.

5. KONSEP

5.1. Memahami dan mempunyai sikap keterbukaan antara kedua pihak

6. PERANAN

6.1. Mengeratkan silaturahim antara satu sama lain dalam pembentukan tamadun

6.2. Mengetahui pandangan sebenar pihak yang lain

6.3. Dapat melahirkan mendidik individu untuk bertutur perkara yang mempunyai fakta dan huraian yang betul dan logik

7. KAEDAH

7.1. Perdebatan

7.1.1. Memberitahu perkara yang sebenar

7.1.2. Tidak menimbulkan isu yang sensitif

7.2. FORUM

7.3. Mengadakan satu "talk" ataupun ceramah secara terbuka