Túlnépesedés

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Túlnépesedés by Mind Map: Túlnépesedés

1. társadalomföldrajz

1.1. népességföldrajz

1.1.1. demográfia

2. Képviselői és elméleteik

2.1. Thomas R. Malthus

2.1.1. Malthus-elmélet

2.1.1.1. népesség és az élelmiszer viszonya

2.2. Doubleday

2.2.1. Isten irányító szerepe

2.3. Herwig Birg

2.3.1. kultúra megértése=demográfia megértése

3. hatása az emberre

3.1. romló életszínvonal

3.1.1. szegénység

3.1.2. járványok

3.1.3. éhínség

3.1.4. nyomor

3.1.5. vándorlás: menekültek, hontalanok

3.2. társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek

3.2.1. írástudatlanság

3.2.2. munkanélküliseg

3.3. emberi jogok megsértése

3.3.1. etnikai konflikutusok

3.3.2. nemek közötti egyenlőtlenségek

3.3.3. nacionalizmus

3.3.4. regionalizmus

4. hatása a környezetre

4.1. levegő szennyezés

4.1.1. szén-dioxid kibocsátás nő

4.1.1.1. üvegházhatás

4.1.1.1.1. globális felmelegedés

4.2. vízszennyezés

4.2.1. növekvő vízigény

4.3. növény és állatfajok eltűnése, kipusztulása

4.4. radioaktív anyagok felhalmozódása

4.4.1. tárolása megoldatlan kérdés

4.5. emberi hulladék felhalmozódása

4.6. nyersanyag hiány

5. Országok

5.1. India

5.2. Kína

5.3. fejlődő országok

6. növekvő népességszám

6.1. várható élettartam nő

6.1.1. világ átlag: 65,4

6.2. csökkenő halálozási arányszám

6.3. gyors természetes szaporodás

6.3.1. születési arányszám és a halálozási arányszám különbsége

7. előzmények

7.1. technológiai fejlődés

7.2. népességrobbanás

7.3. egészségügy fejlődése

8. exponenciális népességnövekedés

8.1. 121 000 fő hal meg/nap

8.2. 350 000 fő születik /nap

9. elöregedő társadalmak vs. növekvő népességszámú társadalmak

10. urbanizációs problémák