MEZHEB

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MEZHEB by Mind Map: MEZHEB

1. İTİKATTA HAK MEZHEB

1.1. Ehli Sünnet Vel Cemaattir.

1.1.1. Ehli Sünnet imamları 2 tanedir.

1.1.1.1. İmam Ebu Mansur Muhammed Maturidi

1.1.1.2. İmam Ebu'l Hasen El Eş'ari

2. AMELDE HAK MEZHEB

2.1. 4 tanedir. Bunlar HANEFİ, ŞAFİI, MALİKİ, HANBELİ dir

2.1.1. HANEFİ MEZHEBİ

2.1.1.1. İmamı: İmamı Azam Ebu Hanife'dir. asıl adı Numan, babasının adı Sabittir. Hicri 80(m. 699) tarihinde Küfede doğmuş olup hicri 150(m. 767) tarihinde bağdatta vefat etmiştir.

2.1.2. MALİKİ MEZHEBİ

2.1.3. ŞAFİI MEZHEBİ

2.1.3.1. HANBELİ MEZHEBİ

2.1.3.1.1. İmamı İmam Muhammed bin İdris-i Şafiı dir. hicri 150(m.767) tarihinde Gazze de doğmuş hicri 204(m. 820) tarihinde Mısırda vefat etmiştir.

2.1.3.1.2. İmamı İmam Ahmed bin Hanbeldir. hicri 164(m.780) tarihinde Bağdatta doğmuş hicri 240(m.855) tarihinde Bağdatta vefat etmiştir.

3. Hicri 280(m.894) tarihinde Türkistan'ın Semerkant'ın Maturid köyünde doğmuş hicri 333(m.945) tarihinde semerkannta vefat etmiştir.

4. hicri 260(m. 873) tarihinde Basrada doğup hicri 324(m.936)tarihinde Bağdatta vefat etmiştir.

5. İmamı İmam Malik bin Enesdir. H,cr, 93(m.711) tarihinde Medine-i Münevverede doğmuş hicri 179(m.795) tarihinde Medine-i Münevverde vefat etmiştir.