ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ by Mind Map: ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

1. форми:

1.1. участь іноземних інвесторів у підприємствах України

1.2. створення підприємств, які повністю належать іноземним інвесторам;

1.3. придбання діючих підприємств

1.4. придбання рухомого та нерухомого майна.

2. Залежно від ступеня контролю над зарубіжними компаніями

2.1. прямі

2.2. портфельні

3. за джерелами

3.1. приватні

3.2. державні

3.3. міждержавних оранізацій

3.4. недержавних організацій

3.5. змішані

4. державні

4.1. позики, кредити, які одна держава або група держав надає іншій державі

5. недержавні

5.1. надають приватні фірми, компанії чи громадяни однієї країни відповідним суб’єктам іншої країни

6. форма оформлення

6.1. явні інвестиції

6.2. приховані

6.3. "чорні інвестиції"

7. за українським законодавством, особа визнається іноземним інвестором за наявності таких умов:

7.1. фізична особа-іноземець- постійне місце проживання

7.2. інші суб'єкти - постійне місце знаходження за межами України

8. законодавча база

8.1. ЗУ "Про режим іноземного інвестування"

8.2. ЗУ "Про іноземгі інвестиції"

9. можуть здійснюватися у вигляді:

9.1. іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком України;

9.2. валюти України

9.2.1. при вкладенні коштів в об'єкти приватизації за умови подання державним органам приватизації відомостей про джерела надходження таких коштів;

9.2.2. при первинному інвестуванні, якщо валюту України придбано за іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України;

9.2.3. при реінвестиціях в об'єкт первинного інвестування чи в будь-які інші об'єкти інвестування відповідно до законодавства України за умови сплати податку на прибуток (доходи)

9.3. будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав;

9.4. акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав (прав власності на частку (пай

10. об'єкти іноземного інвестування

10.1. основні фонди діючих підприємств та об'єктів соціального призначення (щодо їх реновації впровадження нової техніки та новітніх технологій)

10.2. основні фонди новостворених підприємств (виробничих потужностей) та об'єктів соціального призначення

10.3. оборотні кошти підприємств та організацій усіх сфер і галузей народного господарства

11. Система гарантій для іноземних інвесторі:

11.1. гарантії у разі зміни законодавства

11.2. гарантії щодо примусових вилучень

11.3. гарантії щодо незаконних дій державних органів та їхніх посадових осіб

11.4. гарантії у разі припинення інвестиційної діяльності

11.5. гарантії переказу прибутків, доходів та інших коштів