BOCSKAI-FELKELÉS (1604-1606)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
BOCSKAI-FELKELÉS (1604-1606) by Mind Map: BOCSKAI-FELKELÉS (1604-1606)

1. A KITÖRÉS OKAI

1.1. felségsértési perek

1.2. Giorgio Basta rémuralma

1.3. erőszakos ellenreformáció

1.4. katonaság fosztogatása

1.5. 15 éves háború pusztításai

2. MENETE

2.1. 1604. Álmosd - Bocskai győzelme (Kassa és Felvidék elfoglalása)

2.2. 1605. Szerencs: Magyarország és Erdély fejedelme

2.3. szultán török koronát küld

2.4. 1605. korponai kiváltságlevél: Hajdúk letelepítése

2.4.1. kollektív nemesítés

2.4.2. feladatuk: katonáskodás

2.4.3. Bocskai földjein birtokot kapnak - Hajdúvárosok

3. LEZÁRÁSA

3.1. Bécsi béke 1606

3.1.1. rendi alkotmány megerősítése

3.1.2. szabad vallásgyakorlás

3.1.3. Erdély önállóságának elismerése

4. BOCSKAI ISTVÁN

4.1. Bihari nagybirtokos

4.2. felségsértési vádak

4.3. Báthory Zsigmond szolgálatában váradi kapitány