CIDES Mindmapa - klíčovky

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CIDES Mindmapa - klíčovky by Mind Map: CIDES Mindmapa - klíčovky

1. Návaznost na předchozí aktivity KISKu

1.1. Libdesign konference

1.2. GovJam, Service Jam

1.3. Innovation leadership programme for public administrations and researchers (připravovaný projekt pro H2020)

2. Scouting

2.1. Stakeholdeři a partneři

2.1.1. MPSV

2.1.2. Agentura pro sociální začleňování

2.1.3. Důležití hráči - knihovnictví

2.1.3.1. Osobnosti

2.1.3.1.1. Roman Giebisch

2.1.3.1.2. Tomáš Řehák (přes Veroniku?)

2.1.3.1.3. Vít Richter

2.1.3.1.4. Libuše Nivnická

2.1.3.2. Instituce

2.1.3.2.1. NK ČR

2.1.3.2.2. KJM

2.1.3.2.3. MKP

2.1.3.2.4. SKIP

2.1.3.2.5. SDRUK

2.1.4. Univerzity (doktorandské?)

2.1.4.1. UISK

2.1.4.2. FSV

2.1.4.3. FSS

2.1.5. Potvrzené knihovny

2.1.5.1. Tábor

2.1.5.1.1. Eva Měřínská

2.1.5.2. Křižovatka (KJM)

2.1.5.2.1. Martin Krčál

2.1.5.3. Litvínov

2.1.5.3.1. MArcela Güttnerová

2.1.5.4. Chodov

2.1.5.4.1. Hana Němčicová

2.1.5.5. Prostějov

2.1.5.5.1. Tom Štefek

2.1.5.6. Jevíčko

2.1.5.6.1. Stáňa Kavanová

2.1.5.7. Knihovna FF MU

2.1.5.7.1. Markéta Bočková

2.2. Panel expertů / lektoři, mentoři

2.2.1. Domluvení

2.2.1.1. IdeaSense - Dalibor Timko

2.2.1.2. LMC - Adam Hazdra

2.2.1.3. SIA, MKP - Veronika Hyblerová Trachtová

2.2.1.4. Tereza Raabová - Culture Matters

2.2.1.5. zahraniční lektoři, mentoři - Alma, Andrea, Sidsel, Aldo + oslovit IDEO?

2.2.1.6. Knihovny: Alena Chodounská, Pavla Minaříková, Tom Štefek

2.2.2. TO-DO: Vytipovat další

2.2.2.1. sociální inovátoři (Ashoka)

2.3. Knihovny - výzkum

2.3.1. zmapování současného stavu

2.3.1.1. Zpráva agentury pro soc. začlěňování (Čáp)

2.3.1.2. zmapovat bariéry a motivátory (doplnění Guznarová)

2.3.1.3. TO-DO: zmapovat best practices, aktuální realizace, kdo už nějaké projekty rozjíždí

2.3.2. ideace + návrh řešení

2.3.2.1. workshopy, focus groupy, design studia

2.3.3. inspirace v zahraničí

2.3.3.1. DOKK1

2.3.3.2. Konference Next Library

2.3.4. rekrutace / databáze kontaktů

2.3.4.1. PARTSIP

2.3.4.2. Libdesign

2.3.4.3. NASIV?

2.4. Fundraising zaměřený na přímou podporu (invesice do) projektů v knihovnách

2.4.1. Plán + strategie

2.4.2. Sponzoři

2.4.2.1. Edunica

2.4.2.2. LMC

3. Inkubátor

3.1. Metodika pro inkubátor (Design Thinking)

3.1.1. TO-DO: Vytvořit vlastní metodiku pro inkubátor

3.2. Lektoři/mentoři

3.3. Zahraniční partner

3.3.1. University of Oslo - Alma, Andrea

4. Akcelerátor

4.1. Metodika pro akcelerátor (Commnity Sensemaking)

4.1.1. TO-DO: Vytvořit vlastní metodiku pro akcelerátor

4.2. Lektoři/mentoři

4.3. Zahraniční partner

4.3.1. Aldo de Moore / Community Sense

5. Evaluace

5.1. Návrh designu evaluace (předběžný)

5.2. Plán evaluace (podzim 2017)

5.3. Metodiky + experti

5.3.1. Ashoka

5.3.2. Tereza Raabová / Culture Matters

5.3.3. MPSV - Jáchym Růžička

5.4. Diplomky/diplomanti

5.4.1. Petr Kalíšek

5.4.2. Anna Bromová?

6. Konference

6.1. TO-DO: Kdy bude první konference?