Στο Σχολείο Δεν Μου Αρέσει..

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Στο Σχολείο Δεν Μου Αρέσει.. by Mind Map: Στο Σχολείο Δεν Μου Αρέσει..

1. Εξετάσεις

2. Διάκριση

3. Βία

4. Κάποιοι Καθηγητές

5. Περιεχόμενο Βιβλίων

6. Αυστηρότητα

7. Διαγωνίσματα-Τεστ

8. Οι αίθουσες