Dialog Peradaban

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dialog Peradaban by Mind Map: Dialog Peradaban

1. Mengenalpasti anasir negatif budaya asing yang boleh meruntuhkan budaya dan mencari penyelesaian bersama

2. Definisi / Konsep

2.1. Definisi

2.1.1. DIALOG - perbicaraan,perbualan, percakapan, pertukaran pendapat, dan tanya jawab

2.1.2. PERADABAN - peradaban bermaksud tamadun, keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani serta rohani sesuatu bangsa, masyarakat dan sebagainya

2.2. Konsep

2.2.1. Merujuk kepada usaha-usaha berterusan bagi membolehkan penganut daripada pelbagai agama, kepercayaan dan tradisi saling mengenali, memahami dan menghormati antara satu sama lain

3. Peranan

3.1. Menangani isu-isu sejagat seperti pencemaran alam sekitar dan penyalahgunaan kuasa & rasuah

3.2. Melahirkan nilai moral dalam masyarakat berbilang agama, etnik & budaya

3.3. Menghapuskan rasa curiga, buruk sangka dan salah faham terhadap penganut agama atau kepercayaan lain

3.4. Mengukuhkan hubungan dua hala antara manusia dan membantu memelihara keamanan dan hubungan dari segi sosial, kebudayaan, ekonomi dan sebagainya.

3.5. Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan masing-masing

4. Kaedah

4.1. Pemerkasaaan nilai persaudaraan melalui pendidikan

4.2. Pembentukan pakatan berlainan agama

4.3. Memperbetul asas pendidikan supaya bercorak ke arah keharmonian pelbagai bangsa

4.4. Mengelakkan cemuhan budaya dan agama yang lain

4.5. Menerima plurality agama dan menghormati perbezaan pendapat sebagai lumrah di kalangan manusia yang berbeza latar belakang budaya, agama, suku bangsa dan puak-puaknya

5. Garis Panduan

5.1. Menyedari bahawa tujuan dialog yang utama ialah untuk mempelajari, untuk berubah dan untuk menjadi lebih matang

5.2. Dialog perlu wujud secara ‘intra’ dan ‘antara’ peradaban

5.3. Pendailog mestilah boleh mendefinisikan dengan jelas pendiriannya sendiri

5.4. Dialog hanya boleh berlaku sekiranya wujud perasaan saling percaya mempercayai

5.5. Memahami dan menyedari tujuan dialog yang menjurus kepada kebaikan

5.6. Dijalanakan dengan penuh keikhlasan

5.7. Peserta dialog hendaklah sedaya upaya memahami persepsi dan pengalaman rakan dialognya

5.8. Hendaklah berhemah semasa memberikan pandangan terhadap tamadun orang lain

5.9. Tidak mempunyai prejudis

6. Halangan

6.1. Interaksi antara peradaban yang terhad

6.1.1. Institusi Pengajian Tinggi hanya berinteraksi dalam lingkungannya

6.2. Bimbang bertukar agama

6.2.1. Keadaan ini berlaku jika perbincangan berkaitan perbandingan agama menjadi topik utama

6.3. Perasaan rendah diri

6.3.1. Menyebabkan ramai tidak bersedia untuk berdialog

6.4. Sindiran sosial

6.4.1. Terdapat pihak-pihak dalam kalangan penganut atau kaum yang sama mempertikaikan ketulinan atau pegangan agamanya atau budayanya jika dia berbaik-baik dengan penganut atau kaum lain

6.5. Syak wasangka

6.5.1. Wujud rasa curiga terhadap penganjur dan pendialog terhadap tujuan dialog diadakan

6.6. Kekurangan toleransi

6.6.1. Sukar menerima perkara yang tidak dianuti serta rasional untuk mempraktikkanya