Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ohud by Mind Map: Ohud

1. Brändi kahjustumine (strat. välimine)

2. Kohustused asjad tagasi osta

3. Likviidsus väheneb

4. Rahavood vähenevad

5. Garantii, kaubatagastus 14p

6. Tarbijakaitse sanktsioonid

7. Hankijatele võlgu jäämine (Krediidiriskid)

8. Tarbijakaitse nõuded toodetele

9. Võtmeisiku maine

10. Usaldusväärsus

11. Poe maine

12. Globaalne, Hiina odavad mänguasjad

13. Töötajatele lisanduvad kohustused

14. Töötajate infopuudus

15. Elu, lapse tervis

16. Tarbijakaitse nõuded kauplusele

17. Pahased kliendid

18. Tarnijatele võlg

19. Turunõudlus (strat. välimine)

20. Tarnijatele võlg

21. Pikaajalised kohustused suurenevad (strat. välimine)

22. Võlad, palgad, rent

23. Konkurentsivõime väheneb (strat. välimine)

24. Raha kinni

25. Mõjutab nõrgalt äri jätkusuutlikust

26. Huvigruppide ja koostööpartnerite usalduse langemine (strat. välimine)

27. Juhatus pole riske läbi kaalunud (strat. sisemised)

28. Kliendid muutuvad tähelepanelikumaks toodete osas

29. Kaup jääb lattu

30. Probleem utiliseerimisega

31. Oht keskkonnale (keskkonna kahjulik)

32. Tooted ei vasta nõuetele