Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ohud by Mind Map: Ohud

1. Likviidsus väheneb

2. Rahavood vähenevad

3. Garantii, kaubatagastus 14p

4. Tarbijakaitse nõuded toodetele

5. Töötajatele lisanduvad kohustused

6. Töötajate infopuudus

7. Elu, lapse tervis

8. Pahased kliendid

9. Tarnijatele võlg

10. Turunõudlus (strat. välimine)

11. Tarnijatele võlg

12. Pikaajalised kohustused suurenevad (strat. välimine)

13. Võlad, palgad, rent

14. Huvigruppide ja koostööpartnerite usalduse langemine (strat. välimine)

15. Oht keskkonnale (keskkonna kahjulik)

16. Tooted ei vasta nõuetele

17. Brändi kahjustumine (strat. välimine)

18. Kohustused asjad tagasi osta

19. Tarbijakaitse sanktsioonid

20. Hankijatele võlgu jäämine (Krediidiriskid)

21. Võtmeisiku maine

22. Usaldusväärsus

23. Poe maine

24. Globaalne, Hiina odavad mänguasjad

25. Tarbijakaitse nõuded kauplusele

26. Konkurentsivõime väheneb (strat. välimine)

27. Raha kinni

28. Mõjutab nõrgalt äri jätkusuutlikust

29. Juhatus pole riske läbi kaalunud (strat. sisemised)

30. Kliendid muutuvad tähelepanelikumaks toodete osas

31. Kaup jääb lattu

32. Probleem utiliseerimisega