Metody wychowania wg Muszyńskiego

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Metody wychowania wg Muszyńskiego by Mind Map: Metody wychowania wg Muszyńskiego

1. Metoda wpływu sytuacji

1.1. nagradzanie wychowa3wcze

1.2. karanie wychowawcxze

1.3. instruowanie

1.4. organizowanie doświadczeń wychowanka

1.5. przydzielanie funkcji i rol społecznych

2. Metody wplywu osobistego

2.1. wysuwanie sugestii

2.2. perswazja

2.3. przykład osobisty

2.4. aprobata i dezaprobata

3. Metody wpływu społecznego

3.1. Modyfikacja celów zespołu

3.2. kształtowanie norm postepowania w zespole

3.3. przekształcanie struktury wewnetrznej grupy

3.4. nadawanie własciwego kierunku dzialania kontroli spolecznej w zespole

4. Metody kierowania samowychowaniem

4.1. metoda przyblizenia wychowankowi celu pracy nad soba

4.2. metoda stymulowania wychowanka do realizacji programu pracy nad sobą

4.3. nadawanie wlasciwego kierunku dzialania kontroli spolecznej w zespole