Kultura w naukach społecznych

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kultura w naukach społecznych by Mind Map: Kultura w naukach społecznych

1. Kultura

1.1. Międzyosobniczy przekaz pozagenetyczny

1.2. Wszystko to, co zostało stworzone przez człowieka, co jest przez niego nabywane i przekazywane innym ludziom i następnym pokoleniom na drodze informacji pozagenetycznej

2. W świecie innych istot żywych występuje kultura w formie zalążkowej, którą określamy protokulturą

3. Charakterystyka kultury jako atrybutu człowieka

3.1. Kultura obejmuje całość życia człowieka. Nie ma takich czynności i zachowań, których nie regulowałaby kultura.

3.2. Pojęcie kultury nie ma charakteru wartościującego. Oznacza to, że kulturą jest wszystko, co stworzył człowiek. Nieważne, czy się nam to podoba, czy nie.

3.3. Kultura jest wytworem zbiorowym, a nie indywidualnym. Oznacza to, że powstaje i rozwija się w rezultacie kontaktów pomiędzy ludźmi.

3.4. Kultura narasta i przekształca się w czasie. Jest ona skumulowanym doświadczeniem wielu pokoleń, które ulega transformacji odpowiednio do etapu społecznego rozwoju. Kultura związana jest z czasem i pamięcią przeszłości.

4. Treść kultury

4.1. Rozumienie kultury jako międzyosobniczego przekazu informacji oznacza zakwestionowanie przynależności do niej przedmiotów materialnych. Będą one traktowane jako materialne wytwory kultury.

4.1.1. Wzory zachowań, myślenia i reagowania

4.1.2. Wartości

4.1.3. Normy

4.1.4. Sankcje