La teoria del coneixement de John Locke

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
La teoria del coneixement de John Locke by Mind Map: La teoria del coneixement de John Locke

1. Coneixem per experiència

1.1. Contacte entre els sentits i l'objecte que hem de conèixer.

2. Idees

2.1. Complexes

2.1.1. Substàncies

2.1.1.1. Compilacions d'idees de sensacions que l'enteniment ajunta i acaba designat-les per un sol nom

2.1.1.1.1. Poma

2.1.2. Relacions

2.1.2.1. Relació existent entre dos objectes

2.1.2.1.1. Mayor que, menor que

2.1.3. Modes

2.1.3.1. Element creat a partir d'un altre

2.1.3.1.1. L'amor

2.2. Simples

2.2.1. Blanc

3. Rebuig de les idees innates

3.1. No existeixen les idees universals

3.1.1. No tothom tenim els mateixos coneixements, els infants han d'aprendre-ho tot de zero.

3.2. La ment és una "taula rasa"

3.2.1. No hi ha res escrit a la ment quan naixem.

3.3. La evidència no significa conocimiento innato

3.3.1. Tots tenim experiènies similars i acabem coneixent el mateix