La teoria del coneixement de John Locke

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
La teoria del coneixement de John Locke by Mind Map: La teoria del coneixement de John Locke

1. Rebuig de les idees innates

1.1. No existeixen les idees universals

1.1.1. No tothom tenim els mateixos coneixements, els infants han d'aprendre-ho tot de zero.

1.2. La ment és una "taula rasa"

1.2.1. No hi ha res escrit a la ment quan naixem.

1.3. La evidència no significa conocimiento innato

1.3.1. Tots tenim experiènies similars i acabem coneixent el mateix

2. Coneixem per experiència

2.1. Contacte entre els sentits i l'objecte que hem de conèixer.

3. Idees

3.1. Complexes

3.1.1. Substàncies

3.1.1.1. Compilacions d'idees de sensacions que l'enteniment ajunta i acaba designat-les per un sol nom

3.1.1.1.1. Poma

3.1.2. Relacions

3.1.2.1. Relació existent entre dos objectes

3.1.2.1.1. Mayor que, menor que

3.1.3. Modes

3.1.3.1. Element creat a partir d'un altre

3.1.3.1.1. L'amor

3.2. Simples

3.2.1. Blanc