ระบบบริการสุขภาพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบบริการสุขภาพ by Mind Map: ระบบบริการสุขภาพ

1. สถานพยาบาล

1.1. โรงพยาบาลทุ่งสง

1.2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหงส์

1.3. คลีนิค

1.3.1. คลีนิคเบาหวานความดัน

1.3.1.1. หมออนุชิด

1.3.1.2. หมอสุทิน

1.3.2. คลีนิคทั่วไป

1.3.2.1. หมอรัตนพล

1.3.2.2. หมออนุชิต

2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์

2.1. วัด

2.1.1. ไหว้พระ

2.1.2. ทำบุญ

2.2. งูเทวดานาไม้ดัก

3. ยา

3.1. ยากลางบ้าน

3.1.1. ยาต้มสมุนไพส

3.1.2. ยาลูกกลอน

3.2. ยาชุด

3.2.1. ยาแก้ปวด

3.2.2. ยาลดไข้

3.2.3. ยาทัมใจ

3.2.4. ยาซอง

3.3. ยาปฏิชีวนะ

3.3.1. ยาสเตียรอยด์

3.3.2. ยาความดับเบาหวาน

3.3.3. ยาแก้อักเสบ

3.3.4. ยาเกาต์

4. อาหาร

4.1. อาหารธรรมชาติ

4.1.1. หนอไม้

4.1.2. เห็ด

4.1.3. ผักกุด

4.1.4. มะละกอ

4.2. อาหารพื้นบ้าน

4.2.1. ตำลึง

4.2.2. หยอดมะขาม

4.2.3. พริก

4.2.4. ถั่วพลู

4.3. อาหารตลาด

4.3.1. ปลาสด

4.3.2. รถเร่ขาย

4.3.3. ผัก-ผลไม้