Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Grundloven by Mind Map: Grundloven

1. Fakta om Grundloven

1.1. Hvad?

1.1.1. En lov hvor alle andre love er skrevet i. En lov over dem alle...

1.2. Hvornår?

1.2.1. Undder skrevet af Frederik VII, den 5. Juni 1849

1.3. Hvorfor?

1.3.1. I 1840'erne var der flere lande der gjorde oprør mod den enevældige monark. Det ville staten i Danmark ikke gå igennem.

1.4. Hvordan?

1.4.1. Kong Christian IX besluttede at Danmark skulle have en forfatning,

1.5. Hvad nu hvis?

1.5.1. Hvis vi ikke havde Grundloven ville Dronningen have alt magten, og mange af vores friheder ville ikke eksistere.

2. Begreber

2.1. Casinomøder

2.2. Rigsdalen: Bestod af to kammer; Landstinget og Folketinget

2.3. De Nationalliberale

2.4. Enevælde: Konge var enehersker i dk fra 1651-1849

2.5. De 5 (7) f'er kunne ikke stemme, ellers kun over 30 og mand

2.6. Monarki: Et kongedømme, hvor kongen eller Dronningen bestemmer

2.7. Bondevennerne

2.8. Orla Lehmann

2.9. Stænerforsamlingen

2.10. Magtens 3-deling

2.11. Ændinger

3. Problemstillinger

3.1. Hvorfor fik vi en Grundlov?

3.2. Hvordan kan det være at den enevældige konge villeafgive sin magt?

3.3. Hvordan ville vi have det i dag hvis vi ikke havde en Grundlov?

3.4. Hvis Bondevennerne ikke havde stemt for?

3.5. Hvordan er Grundloven vigtig i dag.?

3.6. Hvordan ændre man i grundloven, og hvor mange gange er den blevet ændret gennem tiden, og hvad er blevet ændret?

4. Kilder

4.1. www.ft.dk

4.2. www.denstoredanske.dk

4.3. www.da.wikipedia.dk

4.4. www.danmarkshistorien.dk

5. Produkt og disposition

5.1. Lave Casinomøderne, vise de 7 f'er, vise alt det som var med til at starte grundloven...

5.2. Lave en model af grundloven i modelervoks

6. Kontrafaktiske metoder

6.1. Hvad nu hvis vi ikke havde fået Grundloven?

6.2. Hvad nu hvis Casinomøderne aldrig fandt sted?