Get Started. It's Free
or sign up with your email address
grundloven by Mind Map: grundloven

1. problemstillinger

1.1. hvorfor fik vi grundloven?

1.2. Hvordan kunne det være, at den enevældige konge ville afgive sin magt?

1.3. hvorfor er der så mange regler i grundloven?

2. begreber

2.1. casinomøderne

2.2. rigsdag

2.3. enevælde = kongen var enehersker i DK fra 1660-1849

2.4. demokrati

2.5. friheder

2.6. novemberforfatningen

3. kilder

3.1. www.ft.dk

3.2. www.wikipedia.com

4. fakta om grundloven

4.1. Den første Danmarks Riges Grundlov blev underskrevet 5. juni 1849 af Frederik 7

4.2. grundloven beskriver borgers rettigheder og pligter

5. produkt og disposition

5.1. https://mbarral.webs.ull.es/dk-grundloven_letdansk.pdf

5.2. video om vigtigheden i grundloven i rethistorien https://www.youtube.com/watch?v=aKADKyNjM38