FUNKCJE PEDAGOGIKI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FUNKCJE PEDAGOGIKI by Mind Map: FUNKCJE PEDAGOGIKI

1. funkcja diagnostyczna

1.1. określa stan rzeczy

2. funkcja prognostyczna

2.1. przewiduje rozwój danej sytuacji

3. funkcja instrumentalno-techniczna

3.1. obejmuje konkretne działania

4. funkcja kulturotwórcza

4.1. kształtuje środowiska wychowawcze

5. funkcja eksploracyjno-poszukująca

5.1. odkrywa nowe wartości pedagogiczne