METODY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
METODY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH by Mind Map: METODY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

1. METODA PRZYPADKÓW

1.1. Przypadkowe działanie

1.2. Analiza problemu

2. METODA SYTUACYJNA

2.1. Opis sytuacji

2.2. Dyskusja nad problemem

3. METODA INSCENIZACYJNA

3.1. Rola słuchaczy

3.2. Rola obserwatorów

4. METODA GIER DYDAKTYCZNYCH

4.1. Ćwiczenia w formie zabawy

4.2. Przestrzeganie zasad

5. METODA PRAKTYCZNA

5.1. Rozwijanie umiejętności

5.2. Zdobyta wiedza jest trwała

6. METODA PROJEKTU

6.1. Konsultacje

6.2. Prezentacja i ocena