Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Metody wychowania by Mind Map: Metody wychowania

1. Podział według Piotrowiaka

1.1. Metody bezpośrednie

1.1.1. Metody działające na świadomość

1.2. Metody pośrednie

1.2.1. Metoda perswazyjno-informacyjna

1.2.2. Ważna koncepcja Gordonowska

1.2.3. Metoda modelowania

1.2.4. Metoda zadaniowa

1.3. Metody grupowe

1.3.1. Metoda organizowania działalności zespołowej

1.3.2. Metoda organizowania działalności samorządowej

2. Podział według Muszyńskiego

2.1. Wpływ osobisty

2.2. Wpływ społeczny

2.3. Wpływ sytuacyjny

2.4. Kierowanie samowychowaniem