Grundloven

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Grundloven by Mind Map: Grundloven

1. Begreber

1.1. Casino møderne

1.2. Magtens tredelling

1.3. kvinders rettigheder

1.4. ytringsfrihed

1.5. Folkeafstemning

2. Problemstillinger

2.1. Hvad havde det ændret, hvis den ikke var skrevet?

2.2. Hvordan har det ændret dagens Danmark?

2.3. Hvordan påvirker grundloven de 5 f' er?

2.4. Hvad synes befolkningen om grundloven dengang?

2.5. Hvad havde det ændret hvis Frederik 7. var imod det Christian 8, hans far, mente og sagde?

3. Kilder

3.1. http://www.ft.dk/demokrati/~/media/PDF/publikationer/Grundloven/Derfor_grundloven.ashx

3.2. https://da.m.wikipedia.org/wiki/Danmarks_Riges_Grundlov

3.3. http://www.clioonline.dk/historiefaget/udskoling/emner/historiske-emner/demokrati/grundloven-1849/

4. Produkt og diposition

4.1. Video af før og efter grundloven

4.2. Vores ide på en ny grundlov

4.3. Lave en tidslinje over den

5. Faktaboks

5.1. Frederik d. 7 og Christian d. 8

5.2. 1849

5.3. Lovgivende, udøvende og dømmende magt

5.4. Ændringer af grundloven- 1866, 1915, 1920 og 1953.

5.5. Forfatning

6. Konsekvens for i dag?

6.1. Stadig enevælde

6.2. Ingen demokrati, ytringsfrihed, foreningsfrihed, forsamlingsfrihed og trosfrihed