Типологія стилів і форм у літературі і мистецтві

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Типологія стилів і форм у літературі і мистецтві by Mind Map: Типологія стилів і форм у літературі і мистецтві

1. Змістовий модуль 2. Стилі ХІХ-ХХІ ст.

1.1. Лекції

1.1.1. Лекція 3. Естетика і поетика романтизму

1.1.2. Лекція 4. Модернізм в українській літературі

1.2. Семінари

1.2.1. Семінар 2. Естетика і поетика романтизму.

1.2.2. Семінар 3. Модернізм в українській літературі

1.3. Лабораторні

1.3.1. Лабораторне 3. Естетика і поетика романтизму

1.3.2. Лабораторне 4. Реалізм та його течії

1.3.3. Лабораторне 5. Український авангард: футуризм, конструктивізм, експресіонізм

1.3.4. Лабораторне 6. Проблема реалізму ХХ століття. Стилі та пошуки

1.3.5. Лабораторне 7. Філософія постмодернізму та її вплив на вітчизняну літературу

1.4. Самостійна робота

1.5. Модульний контроль 2

2. Змістовий модуль 1. Стилі ХІ-ХІІІV

2.1. Лекції

2.1.1. Лекція 1. Поняття стилю. Контекстуальні та іманентні чинники формування стилю. Теорія стилів Д.Чижевського. Стилізація і пародія

2.1.2. Лекція 2. Монументальний стиль. Готика. Ренесанс

2.2. Семінари

2.2.1. Семінар 1.Монументальний стиль. Готика. Ренесанс

2.3. Лабораторні

2.3.1. Лабораторне 1.Бароко

2.3.2. .Лабораторне 2. Класицизм та просвітництво. Сентименталізм

2.4. Самостійна робота

2.5. Модульний контроль 1