Het Robidus P&O Plein

De ANKO ontwikkelt een personeelshandboek voor de kappersbranche. In deze mindmap is de hoofdstukindeling te zien. Graag horen wij wat je mist of op een andere plek logischer vindt.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Het Robidus P&O Plein by Mind Map: Het Robidus P&O Plein

1. Leasereglement

1.1. Uitgangspunten

1.2. Vergoeding

1.3. Keuze

1.4. Gebruik

1.5. Declaratie

1.6. Verzekeringen

2. Werving en Selectie

2.1. Hoe werkt de Robidus Recruiter?

2.2. Aanbrengpremie

3. BenG

3.1. Regeling Individuele variabele beloning

3.2. Het BenG proces

4. Regeling Mobiele Telefonie

4.1. Verstrekking

4.2. Keuze schema

4.3. Algemene Bepalingen

5. Verlofreglement

5.1. Vakantiedagen en berekening

5.2. Verplichte snipperdagen

5.3. Verlofmelding

5.4. Bijzonder verlof

5.5. Combineren arbeid en zorg

6. De Robidus Gedragscode

6.1. De Robidus Gedragscode

6.2. HRControlNet Privacy Reglement

6.3. Concurrentiebeding

7. Vertrouwenspersoon

7.1. Procedure

7.2. Contactgegevens

8. Verzuimreglement

8.1. Verzuimmelding

8.2. Verzuimbeleid

8.3. Ziek en zwanger

8.4. Ziekteverzuimverzekering

8.5. Bonusregeling verzuim

9. Vergoedingen en toeslagen

9.1. Vakantiegeld

9.2. Woon-werk Reiskostenvergoeding

9.3. Onkostenvergoeding

9.4. Contactgegevens Loonadministratie