Perhe- ja perintöoikeus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Perhe- ja perintöoikeus by Mind Map: Perhe- ja perintöoikeus

1. Lapsioikeus

1.1. Isyyslainsäädäntö

1.2. Lapsen elatus ja elatuksen turva

1.3. Lapsen huollon oikeudellinen sääntely

1.4. Lapsen asumista koskevat ratkaisut

1.5. Lapsen tapaamisoikeus

1.6. Lapsen eduvalvonta

2. Edunvalvonta

2.1. Alaikäisen henkilön oikudellisen aseman sääntely

2.2. Täysi-ikäisen henkilön eduvalvonnan järjestäminen

3. Avioliitto(parisuhde)oikeus

3.1. Parisuhteen solmiminen ja purkamisen edellytykset

3.2. Perhevarallisuusjärjestelmän rakenne

3.2.1. Avioehto

3.2.2. Ositus

4. Perintö- ja testamenttioikeus

4.1. Perillispiirin määrittäminen

4.2. Perimyksen esteiden sääntely

4.3. Kuolinpesän selvittämismuotojen ja -menttelyjen yksityiskohdat

4.4. Velkavastuukysymykset ja perinnönjako

4.5. Testamentin laatiminen, tulkinta ja pätevyys

5. Nimioikeus

5.1. Etu- ja sukunimen määräytymistä ja muuttamista koskevat säännöset

6. Oikeuslähteet

6.1. Kansalliset ja kansainväliset perus- ja ihmisoikeudet

6.2. Lait

6.3. Asetukset

6.4. Esityöt ja ennakkotapaukset

7. Periaatteet

7.1. Taannehtimattomuusperiaate

7.1.1. Sovelletaan oikeussuhteisiin jotka ovat syntyneet lain voimaantulon jälkeen

7.1.2. Isyyslainsäädäntö, adoptiolainsäädäntö