ІКТ в галузі фінансів

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ІКТ в галузі фінансів by Mind Map: ІКТ в галузі фінансів

1. Змістовий модуль 1. Інформаційні та мережеві технології

1.1. Теоретичні матеріали

1.1.1. Інформаційні технології

1.1.2. Програмне забезпечення

1.1.3. Мережеві технології

1.1.4. Сервіси Інтернету. Організація пошуку інформаційних ресурсів в Інтернеті

1.2. Лабораторні роботи

1.2.1. Використання Google-сервісів у професійній діяльності

1.2.2. Збір статистичних даних на основі сервісу Google-форм

2. Змістовий модуль 2. Офісні технології у професійній діяльності

2.1. Теоретичні матеріали

2.1.1. Офісні пакети

2.1.2. Технологія створення матеріалів у текстових редакторах

2.1.3. Розв’язання фінансових задач засобами електронних таблиць

2.1.4. СУБД Access

2.2. Лабораторні роботи

2.2.1. Автоматизація процесів роботи з текстовими документами

2.2.2. Розв’язання фінансових задач засобами електронних таблиць

2.2.3. Представлення та обробка даних у СУБД Access

3. Самостійні роботи

4. Модульні контрольні роботи

5. Екзамен

6. Змістовий модуль 3. Мультимедійні технології та системи ділової графіки у професійної діяльності

6.1. Теоретичні матеріали

6.1.1. Створення засобів подання матеріалів за допомогою систем ділової графіки

6.1.2. Технологія розробки інтелектуальних інформаційних ресурсів

6.2. Лабораторні роботи

6.2.1. Презентація матеріалів інструментами ділової графіки

6.2.2. Створення презентацій у он-лайн середовищах

6.2.3. Технологія створення інтелектуальних інформаційних ресурсів

7. Змістовий модуль 4. Наочне представлення результатів з використанням можливостей технологій Web-3.0

7.1. Теоретичні матеріали

7.1.1. Роль та можливості технологій Web-3.0

7.1.2. Візуалізація даних

7.2. Лабораторні роботи

7.2.1. Представлення даних статичних та динамічних даних засобами інфографіки

7.2.2. Розробка наочного представлення результатів у майбутній професійній діяльності засобами хмарних платформ