אקולוגיה לבגרות 2017

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
אקולוגיה לבגרות 2017 by Mind Map: אקולוגיה לבגרות 2017

1. השפעת האדם על הסביבה

1.1. הרס בתי גידול

1.1.1. הכחדת מינים

1.1.1.1. מינים בסכנת הכחדה

1.1.1.2. מינים פולשים

1.1.1.3. הכנסת מינים

1.1.2. זיהום

1.1.2.1. זיהום אוויר

1.1.2.1.1. אפקט החממה

1.1.2.1.2. דלדול האוזון

1.1.2.2. זיהום מים

1.1.2.2.1. מי קולחין

1.1.2.2.2. מים מליחים

1.1.2.2.3. מים שפירים

1.1.2.3. זיהום קרקע

1.1.2.3.1. דישון

1.1.2.3.2. הדברה כימית

1.1.3. מחסומים גאוגרפיים

1.2. קיימות

1.2.1. קומפוסט

1.2.2. הדברה ביולוגית

1.3. טביעת רגל אקולוגית

2. מחזור חיי הצמח

2.1. בצל

2.2. דיות

2.3. האבקה

2.4. הפצת זרעים

2.5. זרע

2.6. נביטה

2.7. פיונית

2.8. פקעת

2.9. פרח

2.10. פרי

3. התאמה לבתי גידול

3.1. התאמה מורפולוגית

3.2. התאמה התנהגותית

3.3. התאמה פיזיולוגית- ביוכימית

4. תהליכים אבולוציוניים

4.1. כשירות

4.2. מין species

4.3. מגוון ביולוגי

4.4. מחסום רבייתי

4.5. מינים אנדמיים

4.6. ברירה טבעית

4.7. שונות גנטית

5. מעברי אנרגיה

5.1. חומר אורגני

5.1.1. אנרגיה כימית

5.1.1.1. אנרגיית חום

5.1.1.2. זמינות

5.1.1.3. נשימה

5.1.2. ביומסה

5.1.3. פוטוסינתזה

5.2. חומר אי-אורגני

5.3. צרכנים ראשוניים

5.3.1. יצרנים

5.4. צרכנים שניוניים

5.4.1. מפרקים (חיידקים ופטריות)

5.4.2. טורף-על

5.5. קיבוע חנקן

6. יחסי גומלין

6.1. סימביוזה

6.1.1. הדדיות (מוטואליזם)

6.1.1.1. ++

6.1.2. טפילות

6.1.2.1. +-

6.1.3. קומנסליזם

6.1.3.1. 0+

6.1.4. תחרות

6.1.4.1. --

6.2. יחסי הזנה

6.2.1. אוטוטרופים

6.2.1.1. יצרנים

6.2.2. הטרוטרופים

6.2.2.1. צרכנים ראשונים

6.2.2.2. צרכנים שניונים

7. מאפייני הסביבה

7.1. הומאותרמים (אנדותרמים)

7.2. פויקילותרמים (אקטותרמים)

7.3. תנאים ביוטיים

7.4. תנאים א-ביוטיים