Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Thuốc lá by Mind Map: Thuốc lá

1. Tác hại

1.1. Suy giảm sức khỏe bản thân người hút

1.2. Gây nhiều bệnh liên quan đến đường hô hấp : viêm xoang , viêm họng ...

1.3. Ảnh hưởng tới chi phí của xã hội , bản thân , gia đình

2. Nguyên nhân

2.1. muốn thể hiện bản thân

2.2. Do áp lực gia đình , xã hội , công việc , tâm lí ...

2.3. do bị rủ rê , lôi kéo , bố mẹ không quan tâm con cái

3. Biện pháp

3.1. Không hút thuốc lá ở nhà , nơi công cộng ...

3.2. K ông hút thuốc lá trước mặt trẻ em , người già , phụ nữ có thai

4. Thực trạng