Przyczyny dla których komunikujemy się z innymi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Przyczyny dla których komunikujemy się z innymi by Mind Map: Przyczyny dla których komunikujemy się z innymi

1. potrzeby społeczne

1.1. dzięki komunikacji budujemy relacje i więzi społeczne

1.2. Kategorie potrzeb społecznych

1.2.1. przyjemności

1.2.2. okazywanie uczuć

1.2.3. przynależność

1.2.4. ucieczka

1.2.5. odpoczynek

1.2.6. sprawowanie kontroli

2. potrzeby fizjologiczne

2.1. brak komunikacji ma negatywny wpływ na stan zdrowia i samopoczucia

3. potrzeby praktyczne

3.1. komunikacja jako narzędzie, dzięki któremu możemy funkcjonować w społeczeństwie

4. potrzeby tożsamościowe

4.1. komunikowanie jako źródło wiedzy o nas samych

4.2. Największe znaczenie mają informacje odebrane w dzieciństwie