Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Przyczyny dla których komunikujemy się z innymi by Mind Map: Przyczyny dla których komunikujemy się z innymi
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Przyczyny dla których komunikujemy się z innymi

potrzeby społeczne

dzięki komunikacji budujemy relacje i więzi społeczne

Kategorie potrzeb społecznych

potrzeby fizjologiczne

brak komunikacji ma negatywny wpływ na stan zdrowia i samopoczucia

potrzeby praktyczne

komunikacja jako narzędzie, dzięki któremu możemy funkcjonować w społeczeństwie

potrzeby tożsamościowe

komunikowanie jako źródło wiedzy o nas samych

Największe znaczenie mają informacje odebrane w dzieciństwie