DIALOG PERADABAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DIALOG PERADABAN by Mind Map: DIALOG PERADABAN

1. Konsep

1.1. menyesuaikan diri antara satu sama lain tanpa ada perasaan prejudis dan tidak bersikap perkauman serta memahami amalan-amalan yang dilakukan oleh setiap kaum

2. Peranan

2.1. mengenali identiti sesebuah tamadun

2.2. memupuk hubungan antara kelompok masyarakat dalam pertembungan negara

2.3. melahirkan permuafakatan antara setiap kaum

3. Halangan

3.1. kebimbangan sekiranya berlaku salah faham antara kaum melalui komunikasi

3.2. kurang pengetahuan mengenai hal-hal sensitiviti pelbagai pihak

3.3. kurang mahir dalam menguasai bahasa utama sesebuah tamadun

4. Kaedah

4.1. media massa- perbincangan isu semasa di televisyen dan siaran radio.

4.2. jabatan - jabatan- mengadakan pelbagai program untuk merapatkan jurang antra kaum

4.3. forum membincangkan hal-hal berbangkit dan menyuarakan pendapat sehingga mencapai titik persamaan

5. Definisi

5.1. dialog

5.1.1. perbualan, perbincangan dan perundingan ,soal jawab antara dua pihak

5.2. peradaban

5.2.1. sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa.

5.3. tamadun

5.3.1. komunikasi,hubungan pertemuan antara kelompok masyarakat dan negara

6. Garis Panduan

6.1. memberikan perhatian dalam setiap perbincangan

6.2. menjaga isu sensitif antara kaum

6.3. merujuk kepada persoalan yang lebih arif dan lontaran pandangan perlulah berasas