ხელოვნური აბორტის ეთიკური პრობლემები

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ხელოვნური აბორტის ეთიკური პრობლემები by Mind Map: ხელოვნური აბორტის ეთიკური პრობლემები

1. ბელა მამულაშვილი, ბიოეთიკა(180-208) გამომცემლობა"უნივერსალი"2012

2. რონალდ დვორკინი სამართლის ფილოსოფია (132-182)

3. ლინკი