P R Í P A D

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
P R Í P A D by Mind Map: P R Í P A D

1. základná kontrola

1.1. VIN (web)

1.2. Typ vozidla

1.3. cena

1.4. dátum 1. evidencie

1.4.1. ZHODNÉ - MV kúpené v SR alebo viac krát zmenilo majiteľa

1.4.2. ROZDIELNE - dovoz !!!

1.5. dátum 1. evidencie v SR

1.6. ALS - trvá viac ako 48h !!!

1.7. MKV (obchodníci)

1.7.1. ŽIADAŤ !!! .. údaje a doplniť do základnej tabuľky

1.7.1.1. TYP preverenia

1.7.1.2. umiestnenie MV v čase previerky

1.7.1.3. info o dovoze

2. Tabuľka TechCar (previerky)

2.1. Dokladová

2.1.1. VIN (web)

2.1.1.1. kde vyrobené

2.1.1.2. pre aký trh

2.1.1.3. modelový rok

2.1.1.4. evidencia v iných štatoch

2.1.1.5. pátranie

2.1.1.5.1. web MV SR pri registrácii v SR

2.1.1.5.2. web MV ČR pri dovoze z ČR

2.1.2. STK, EK

2.1.2.1. web

2.1.2.2. ak NEMÁ !!! ... uviesť v odporúčaní uzavretia leasingovej zmluvy

2.1.2.3. môže upozorniť na predchádzajúce EČ - širšie preverenie

2.1.3. ALS

2.1.3.1. 1. raz pri prijatí previerky

2.1.3.2. 2. raz pri ukončení previerky

2.1.3.3. posledných 6 znakov VIN

2.1.3.4. výsledok oznámiť zaint. osobe ... MUSÍ FIGUROVAŤ V ZÁVEREČNEJ SPRÁVE !!!

2.1.4. IRIS (kontrola originality)

2.1.4.1. - ak výsledok NIE JE v systéme a viem že ho absolvovalo

2.1.4.1.1. vyžiadať Protokol od dodavateľa

2.1.4.1.2. vklad do Aplikácie

2.2. A1 (Nové kúpa v SR)

2.2.1. - vklad TP do aplikácie

2.2.1.1. TP vydaný v SR !!!

2.2.2. cena v aplikácii

2.2.2.1. -porovnanie s cenou na webe

2.2.2.2. kto MV predáva ?

2.2.2.2.1. autorizovaný predajca

2.2.2.2.2. neautorizovaný predajca

2.2.2.3. nadobúdacia FAKTÚRA !!!

2.2.2.3.1. vklad do aplikácie

2.2.2.3.2. ak NIE JE, vyžiadať !!! .. overiť!!!

2.2.3. kilometre

2.2.3.1. 0 km

2.2.3.1.1. previerku UKONČÍM

2.2.3.2. viac ako 0 km

2.2.3.2.1. ŽIADANKA technikovi na FO ak:

2.3. A2 (Nové kúpa mimo SR

2.3.1. vklad TP do aplikácie

2.3.1.1. overenie údaju

2.3.2. TP vydaný v SR

2.3.2.1. overenie

2.3.2.1.1. MV je schválené na premávkuv SR

2.3.3. TP vydaný mimo SR

2.3.3.1. rozlišujem CARDEALERA

2.3.3.1.1. AUTORIZOVANÝ ( je v zozname dodávateľov a aktualizuje sa )

2.4. B ( Jazdené, kúpa v SR )

2.4.1. vklad TP do aplikácie

2.4.1.1. overenie údaju

2.4.2. dátum 1. evidencie a 1. evidenice v SR - ZHODNÝ !!! - starší

2.4.3. dokladová previerka

2.4.3.1. história poistných udalostí

2.4.3.2. staršie ako 4r. overenie STK, EK

2.4.4. FO sa nevykonáva

2.5. C ( Jazdené, kúpa mimo SR )

2.5.1. dátum 1. evidencie a 1. evidencie v SR - ROZDIELNY !!!

2.5.2. prihliadam na cenu MV (zv§čša luxusné)

2.5.2.1. v tabuľke ozn. "FOP" !!!

2.5.3. CARDEALERA nerozlišujem

2.6. D ( Jazdené, dovoz, kúpa mimo SR - fyzicky mimo SR )

2.6.1. Dokladová previerka

2.6.2. zisťujem kedy bude MV v SR

2.6.3. po dovoze do SR postup ako pri previerke C

3. DODATOČNÉ preverenie ozn. "XP"

3.1. FO TechCar

3.2. Cebia ProVin

3.2.1. po obdržaní kontrola

3.2.1.1. údajov

3.2.1.2. porovnanie s údajmi výhradných predajcov + doplnenie

3.3. Cebia CarTest

3.3.1. pochybná pravosť razeného VIN

3.3.2. FOTO dokumentáciu zasiela zúčastnená osoba na základe žiadosti preverovateľa

3.4. Cebia VIN test

3.4.1. vrechol preverenia

3.4.2. pochybná pravosť VIN

3.4.3. negatívny výsledok Cebia CarTest

3.4.4. pristavenie vozidla v strediskách SLOVDEKRY s.r.o.

3.4.5. objednanie, pristavenie zabezpečí zúčastnená osoba

3.5. treba súhlas Leasingovej spol., vybavuje zainteresovaná osoba !!!