Структура організаційної діяльності психолога

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Структура організаційної діяльності психолога by Mind Map: Структура організаційної діяльності психолога

1. Використання ІКТ у навчально — виховному процесі

1.1. Використання ІКТ у психологічній роботі

1.1.1. Діагностування дітей за допомогою комп’ютерних методик

1.1.2. Розробка презентацій для виступу на семінарах,конференціях, батьківських зборах

1.1.3. Використання мультимедійного супроводу при проведенні тренінгів, психологічних ігор тощо

1.1.4. Корекційно-розвивальна робота з дітьми за допомогою розвивальних програм

1.1.5. Обробка даних результатів проведених досліджень у вигляді схем, діаграм

1.1.6. Оформлення ділової документації

1.2. Використання ІКТ у методичній роботі

1.2.1. Оформлення ділової документації

1.2.2. Робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу

1.2.3. Оформлення атестаційних матеріалі

1.2.4. Оформлення буклетів, ППД роботи кращих вихователів,матеріалів для участі в різноманітних конкурсах

1.2.5. Оформлення картотеки періодичних видань, облік методичної та художньої літератури

1.2.6. Оформлення стендів, інформаційних куточків

1.3. Використання ІКТ в управлінській діяльності

1.3.1. Розрахунок стажу роботи працівників

1.3.2. Співпраця з дошкільними закладами інших міст України,Росії тощо

1.3.3. Створення бази даних працівників ДНЗ, дітей та батьків

1.3.4. Робота з документацією (звіти, інформація в різні органи,накази, довідки тощо)

1.3.5. Опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання Інтернет

1.3.6. Створення портфоліо педагогічних працівників

1.3.7. Робота в міській освітній мережі

2. Області організаційної психології

2.1. Організаційна культура

2.2. Комунікація

2.3. Лідерство

2.4. Організаційні зміни

2.5. Прийняття рішень

2.6. Міжособистісні відносини

2.7. Мотивація

3. Види і форми психологічної діяльності в організації

3.1. Менеджер з оцінки персоналу

3.2. Тренінг-менеджер і менеджер з навчання та розвитку персоналу

3.3. Менеджер з підбору персоналу.

3.4. Психологи, що займаються консультаційної та психотерапевтичної діяльністю

4. Завдання організаційної психології

4.1. обгрунтування психологічних основ діяльності персоналу організацій

4.2. вивчення психологічних основ забезпечення психічного здоров´я працівників організації

4.3. вивчення психологічних основ управління організаціями

4.4. здійснення психологічного аналізу сутності організації

4.5. дослідження особливостей ефективної взаємодії працівників та організації

5. Організаційна психологія

5.1. Організаційну психологію можна визначити як самостійну галузь психологічної науки, яка вивчає психологічні закономірності діяльності та розвитку організацій.