SUMBANGAN TAMADUN INDIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SUMBANGAN TAMADUN INDIA by Mind Map: SUMBANGAN TAMADUN INDIA

1. Perancangan Bandar

1.1. Keupayaan mewujudkan sebuah bandar terancang seperti Mohenjo-Daro dan Harappa memerlukan gabungan kepakaran dari sudut letak dan pengisiannya

1.2. Pemahaman tentang ilmu geometri,kesenian dan matematik sangat diperlukan untuk masyarakat lembah Indus mencapai kecemerlangan dalam perancangan bandar

2. Sifat keterbukaan

2.1. Hubungannya dengan tamadun Mesopotamia serta Tamadun Mesir Purba membolehkan kedua-dua belah pihak memperoleh manfaat dalam bentuk pertukaran teknologi dan seumpamanya

3. Sains dan Teknologi

3.1. Pengetahuan dalam bidang astronomi dapat dipetik daripada Rig Veda

3.2. Mereka tidak hanya bergantung pada panas matahari untuk membuat batu-bata daripada tanah liat

3.3. Batu bata dihasilkan melalui pembakaran dengan suhu yang tinggi

4. Falsafah

4.1. Falsafah india adalah falsafah terawal berkembang dan direkodkan di dunia

4.2. Wujud dalam dua bentuk pemikiran besar

4.2.1. Kumpulan bersumberkan kitab veda

4.2.1.1. Rig Veda,Yajur Veda,Sama Veda dan Antharva Veda

4.2.2. Kumpulan yang menolak kitab veda

4.2.2.1. Cavaka, Jainisme, Buddhisme

5. Ekonomi

5.1. Mata wang telah diperkenalkan sejak zaman Gupta

6. Seni Bina

6.1. Pembinaan baik dan lengkap

6.1.1. Greath Bath

6.2. Elemen geometri (berbentuk segi empat dan bulat) doguna dalam pembinaan mereka

7. Bahasa dan Kesusasteraan

7.1. Bahasa Sanskrit(berasal dari tamadun India dan masih diguna sehingga hari ini)