DIALOG PERADABAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DIALOG PERADABAN by Mind Map: DIALOG PERADABAN

1. DEFINISI

1.1. DIALOG

1.1.1. Perbincangan dan pertukaran pendapat yang melibatkan lebih dari seorang tentang sesuatau perkara atau isu.

1.2. PERADABAN

1.2.1. Proses tamadun yang merujuk kepada pencapaian masyarakat dari segi kebendaan dan tatasusila yang tinggi.

1.3. DIALOG PERADABAN

1.3.1. Satu perbincangan yang diadakan bertujuan menukar pendapat untuk memupuk persefahaman dan permuafakatan dalam menyelesaikan sesuatu perkara melalui interaksi dengan pihak lain.

2. KONSEP

2.1. intererakomunikasi dan persefahaman antara tamadun iaitu memahami budaya masing-masing tanpa prejudis terhadap kaum lain.

2.2. Dialog adalah perbuatan bercakap, berkomunikasi dan menukar pandangan antara satu sama lain.

2.3. Dialog antara tamadun berlaku dengan cara dan keadaan yang berbeza

2.4. Interaksi antara tamadun ini terhasil daripada sifat bertolak ansur dan toleransi yang tinggi serta sikap saling menghormati antara sesebuah tamadun dengan tamadun lain.

3. PERANAN

3.1. Melahirkan nilai moral dalam masyarakat yang berbilang kaum,etnik, agama dan kebudayaan.

3.2. Mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam pembentukan tamadun

3.3. Dapat menyelesaikan permasalahan antara dua pihak melalui dialog dan bukannya melalui keganasan.

3.4. Dapat melahirkan individu atau masyarakat yang berani menegakkan kebenaran.

4. KAEDAH

4.1. Dialog dan perbualan

4.1.1. Menanyakan persoalan biasa seperti bertanya kahabar

4.2. wawancara dan temuramah

4.2.1. Perbualan secara rasmi seperti kepada orang yang dihormati

4.3. Kaedah kuliah dan khutbah

4.3.1. Komunikasi di dalam kelas, kuliah dan khutbah di rumah agama.

5. GARIS PANDUAN

5.1. Peserta dialog

5.1.1. berfikiran terbuka

5.1.2. sentiasa positif

5.2. topik yang dibincangkan

5.2.1. Sesuai untuk dibincangkan

5.2.2. mudah difahami

5.2.3. tidak menimbulkan perbalahan

6. HALANGAN

6.1. Pemahaman agama dan fenomena pertukaran agama

6.2. Sikap perkauman yang kuat

6.3. Kurang toleransi

6.4. syak wasangka

6.4.1. Dimana curiga terhadap penganjur dan pendialog terhadap tujuan dialog

6.5. Rasa rendah diri